ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

યુવા અને મહિલા વિરોધી ધારાસભ્યોનાં 1 જાન્યુઆરી નાં રોજ જન અધિકાર મંચ જાહેર કરશે

0 comments: