ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

જન આક્રોશ મહાસંમેલન ના પોસ્ટર ની PSD ફાઈલ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરો.                       Click To Download Jan Aakrosh...

Creat Jan Aakrosh Banner With Your Photo

જન આક્રોશ મહાસંમેલન ના પોસ્ટર ની PSD ફાઈલ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરો.
                     
Click To Download Jan Aakrosh Mahasamelan Banner Format

           આ PSD ફાઈલ આપના મોબાઈલ માં નહી ખુલે એના માટે આપના નજીકના ફોટો સ્ટુડીઓ માં જઈ ફોટોશોપ માં ખુલશે. આપનો ફોટો અને નામ લખી યોગ્ય સાઇઝમાં બનાવી  વધારે લોકો  વાળા વિસ્તારમાં લગાવી. આવનારી પેઢીને આ શોષણભરી નીતિઓ થી આઝાદ કરાવવા માટે લોકોને જાગૃત કરો.

0 comments: