ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

તમામ લોકો પોતાના જીલ્લામા ફટાકડા ફોડી તેમજ મીઠાઈનું વિતરણ કરે....તેમજ આ પ્રેસ નોટ જીલ્લા ના મીડિયા સુધી પહોચાડે....જન અધિકાર મંચ


0 comments: