ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

ઇકોઝોનના મુદ્દે તા.૧૦ ની ના રોજ જન અધિકાર મંચ દ્રારા તાલાલા બંધનું એલાન.


0 comments:

ઇકો ઝોનના કાળા કાયદાને હટાવવા માટે પ્રવીણ રામ ની લડતને ૨૦ થી વધારે ગ્રામપંચાયતોનુ સમર્થન..0 comments: