ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

સોશિયલ વેલ્ફેરના સર્વે મુજબ પ્રવીણ રામની લડત સૌથી મોખરે


0 comments: