ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

અન્ય રાજ્યોની જેમ ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતો અને સરપંચોની માંગણી ઉગ્ર બનશે: પ્રવીણ રામ
0 comments: