ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

ગુજરાતમાં ખેડૂત આંદોલન શરુ કરાશે : પ્રવીણ રામ

0 comments: