ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

જન વેદના રેલીમાં વન વિભાગના અધિકારીઓને ચેતવણી આપતા પ્રવીણ રામનો ઓડીયો સાંભળવા માટે ક્લિક કરો.

વન વિભાગના ત્રાસની સામે તાલાલા ગીરના લોકોની જીત


જન વેદના રેલીમાં વન વિભાગના અધિકારીઓને ચેતવણી આપતા પ્રવીણ રામનો
ઓડીયો સાંભળવા માટે ક્લિક કરો.
0 comments: