ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

શુક્રવાર (તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૭) ના રોજ પોતાના વિભાગના ઉપરી અધિકારીને આ આવેદન આપો અને આવેદન આપતા ફોટા, આવેદનની રીસીવ્ડ  કોપી અને પ્રેસનોટ તમારા વિ...

કોન્ટ્રાકટ અને આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના મુદ્દાને લઈને શુક્રવારના રોજ તમામ કર્મચારી પોતાના વિભાગના વડાને આપે આવેદન : જન અધિકાર મંચ

શુક્રવાર (તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૭) ના રોજ પોતાના વિભાગના ઉપરી અધિકારીને આ આવેદન આપો અને આવેદન આપતા ફોટા, આવેદનની રીસીવ્ડ  કોપી અને પ્રેસનોટ તમારા વિસ્તારના મીડિયાને પહોચાડો તેમજ આમારા મેઈલ આઈડી: jam.gujarat2015@gmail.com પર મોકલી આપો 
0 comments: