ગુજરાતના યુવાનો,કર્મચારી,ખેડૂતો તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય સામે બુલંદ અવાજ ઉઠાવતું એક માત્ર મંચ.

શોસીયલ મીડિયા અત્યારે  શોષણ કરતી સીસ્ટમ તેમજ  અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવાનું મહત્વનું માધ્યમ થઇ ગયું છે ત્યારે જન અધિકાર મંચમાં આપના પ્રશ્નો...

જન અધિકાર મંચના તમામ શોસીયલ મીડિયાના પેજ લાઈક કરવા માટે ક્લિક કરો.

શોસીયલ મીડિયા અત્યારે  શોષણ કરતી સીસ્ટમ તેમજ અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવાનું મહત્વનું માધ્યમ થઇ ગયું છે ત્યારે જન અધિકાર મંચમાં આપના પ્રશ્નો તેમજ જાણકારી માટે મંચના હોદેદાર પ્રવીણ રામ, મેહુલ બારડ અને જન અધિકાર મંચના તમામ શોસીયલ મીડિયાના ફેસબુક પેજ, ફેસબુક ગ્રુપ, ફેસબુક પ્રોફાઈલ ને લાઇક અને ફોલોવ કરી જન અધિકાર મંચની તમામ લડતની તાજી માહિતી મેળવવા માટે અમારા પેજ લાઇક કરો. 

નોંધ: નીચે આપેલા ફોટાની નીચે લીંક આપેલી છે તે લીંક પર ક્લિક કરી અમારા તમામ પેજ લાઇક કરો, પ્રોફાઇલમાં ફોલોવ કરો અને ગ્રુપમાં જોઈન ગ્રુપ ના બટન દબાવો.
પ્રવીણ રામનું ફેસબુક પેજને લાઇક કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.
https://www.facebook.com/PravinRam.Official/

પ્રવીણ રામના ફેસબુક પ્રોફાઇલને ફોલોવ કરવા  માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.
https://www.facebook.com/ram.pravin.54

મેહુલ બારડનું ફેસબુક પેજને લાઇક  કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.
https://www.facebook.com/MehulBarad.Official/

મેહુલ બારડના ફેસબુક પ્રોફાઇલને ફોલોવ કરવા  માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.
 https://www.facebook.com/OfficialMehulBarad


જન અધિકાર મંચના ફેસબુક ગ્રુપમાં જોડાવા  માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.
https://www.facebook.com/groups/1713844632163100/

સુબોધ પરમારનું ફેસબુક પેજ લાઈક કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.
સુબોધ પરમારનું ફેસબુક પ્રોફાઈલ ફોલોવ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.


જન અધિકાર મંચનું ફેસબુક પેજ લાઈસ કરવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.
https://www.facebook.com/JAMGujarat/0 comments: